jouwspiegeltje.nl spiegelogie, spiritualiteit, persoonlijke groei, the law of attraction

jouwspiegeltje.nl

Advertentie

Wat is Spiritualiteit?wat is spiritualiteit? Een Hindu monnik mediteert hierover tijdens een wandeling in het bos


Wat is spiritualiteit? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Vele bronnen beweren dat de term spiritualiteit een vaag en lastig te omschrijven begrip is. Veel mensen beschouwen de wereld van het spirituele als ontastbaar en zelfs een beetje zweverig. Maar is dit ook echt waar? Heb jij er al een mening over? Lees snel verder en kom er alles over te weten!

Als je je echt gaat verdiepen in het spirituele, ontdek je al snel, dat spiritualiteit helemaal niet zo zweverig is, als het lijkt. Spirituele mensen zijn zich juist vaak veel bewuster van het leven, dan mensen die zich niet verdiepen in de dieper betekenis van het leven op deze planeet. Een spiritueel mens doet dit wel. Zowel op persoonlijk vlak, als op sociaal, maatschappelijk vlak.


Wat betekent spiritualiteit?


Wat is spiritualiteit? is er een definitie voor? Jazeker! Spiritualiteit is afgeleid van het oud Franse woord "esprit" en dat komt weer van het Latijnse "spiritus". Spiritus staat o.a. voor het Geestelijke/de Ziel en is indirect verbonden met het begrip de Goddelijke levensadem.Spiritualiteit zou je dus modern kunnen vertalen als: "Alles aangaande de Geest/Ziel". En nog moderner als: "Alles aangaande de niet-stoffelijke, energetische wereld".


Spiritualiteit en Energie


Alles bestaat uit energie. Anders zou het er niet zijn. Alle materie is opgebouwd uit energie. Jij bent energie, maar ook je hond, je partner, je planten en zelfs een steen, is energie. Alles wat je met het blote oog kunt waarnemen, heeft een energievorm. 


Advertentie


De quantumfysica heeft dit al keer op keer aangetoond. Alles wat uit de materie voortkomt, kan alleen worden waargenomen omdat het op onzichtbaar niveau uit energie bestaat. De vibratie (de trillingsfrequentie) bepaalt de vorm van de materie. Hoe trager de snelheid van het trillen van de energiedeeltjes, hoe dichter en vaster de materie is.


Naarmate de trilling sneller wordt, verandert materie is een lossere en meer ijle vorm. Zo ijl soms, dat het veld onzichtbaar wordt (denk aan het licht, geluid, e.d.)


Spiritualiteit houdt zich bezig met deze energetische en voor het blote oog onzichtbare, levensenergie (dit wordt ook wel Prana, Chi, vitale energie, etc. genoemd). Spiritualiteit focust zich op alles wat onsterfelijk is.


Mensen die een spiritueel leven leiden, kijken verder dan hun neus lang is. Zij zijn zich ervan bewust, dat er naast de fysieke, zichtbare realiteit, nog vele andere, onzichtbare realiteiten bestaan. Energievormen, die een belangrijke rol spelen voor alle leven op onze planeet.


Spiritualiteit betekent ook, dat je je meer richt op je geestelijke en persoonlijke groei. Het geestelijke leven is belangrijk, omdat dit onsterfelijk is.


Mensen die een spiritueel leven leiden, onderscheiden de geest van de gedachten. Gedachten en emoties vertegenwoordigen niet het geestelijke/energetische aspect van het leven. Ze zijn afkomstig van het brein/de hersenen. En wel de linker hersenhelft. Dit denkende wezen in ons, dat zich laat leiden door veelal negatieve en op angst gebaseerde gevoelens en gedachten, noemen we ook wel het ego.


Wat is spiritualiteit dan wel?


Waarin onderscheidt spiritualiteit zich van het ego? Je spirituele zelf (Hogere/Goddelijke zelf) en wat je ego denkt en voelt zijn twee verschillende dingen. Toch is het is vaak een overpeinzing, die met name de beginnende spirituele zoeker heeft. Het antwoord is heel helder: Daar waar het ego zich baseert op angst en aanverwante negatieve gevoelens, baseert spiritualiteit zich op het hogere, het Goddelijke en bovenal op alles wat op Liefde is gebaseerd!


De levensenergie, die centraal staat in het spirituele leven, is Liefde. Het is een energie, die door iedereen heen stroomt. Zodra je je hier meer bewust van wordt, kun je die energie gebruiken voor je geestelijke ontwikkeling en het doel waarmee je op de wereld bent gekomen. Spiritualiteit is gebaseerd op Universele Liefde. Uiteindelijk is Liefde het enige wat "echt" is. Al het andere is gebaseerd op illusie.


Wat is Spiritualiteit: Is het een Religie?


Er zijn veel overeenkomsten tussen religieuze stromingen en spiritualiteit in het algemeen. Toch zijn ze heel verschillend. Net als bij religies, kent spiritualiteit vele stromingen. Maar er zijn ook veel mensen die het spirituele als rode draad hebben en zich nergens bij aansluiten. Er wordt niet één god vereert. Er zijn spirituele mensen, die ook religieus zijn. Maar religieus zijn, is geen voorwaarde.

Spiritualiteit gaat er, evenals vrijwel alle religies, vanuit dat het bestaan in een lichaam op aarde, een tijdelijke iets is. Na de lichamelijke dood, reist ons energie lichaam (we hebben er meerdere, maar dat zal ik in een ander artikel uitvoeriger behandelen) verder, om weer terug te worden opgenomen in de Oerbron (God, het Universum, de Bron/Source, het Hiernamaals, etc.).


Spiritualiteit is dus geen religie, maar kan wel deel uitmaken van het religieuze leven. Er zijn veel "spirituele christenen, moslims, joden, hindoes, e.d. Maar er zijn ook evenveel mensen die een religieus leven leiden zonder enige vorm van spiritueel ontwaken. Er zijn veel spirituele boeken, maar er is niet één groot boek dat de leidraad vormt voor alle mensen met een spirituele levensinstelling.


Ik heb nu de basis behandelt. Als jij je afvroeg: "Wat is spiritualiteit nu eigenlijk?", dan hoop ik dat het nu wat duidelijker is. Er valt nog veel meer over te schrijven en dat ga ik ook doen. Hou de spiritualiteit rubriek hier dus goed in de gaten, want alle nieuw gepubliceerde artikelen verschijnen daar bovenaan! Er is al een mooie verzameling te vinden en die breidt zich gestaag uit. Hopelijk zit er iets tussen voor je!
Wat is Spiritualiteit voor jou? Praat mee!


Wat betekent spiritualiteit voor jou? Speelt het een belangrijke rol in je leven of ben je er niet zo mee bezig (maar wel nieuwsgierig)? Heb je vragen? Of zoek je nieuwe spirituele vrienden? Laat dan snel een reactie achter! Of steun anderen met een like of een lief bericht. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening over spiritualiteit en wat je ermee doet in je dagelijkse leven! Stel ook alsjeblieft je vragen, of deel je ervaringen. Zo leren we van elkaar!HomeSpiritualiteitWat is spiritualiteit
 

Blijvend Geluk?

Ook Jij verdient het! Klik hier!


e-cursus gelukkig zijn, gelukkig blijven


Spirituele Boeken Top 10